English

iranzwave.com

fibaro - zwzve - fibaro iran - iranzwave - fibaro in iran -iran zwave

ایران زی ویو iran zwaveایران زی ویو iran zwaveایران زی ویو iran zwave
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

کنترل کننده Home Center Lite

 

ابعاد مهم است

این دستگاه کوچک و زیبا شما را قادر می سازد که به راحتی خانه هوشمند خود را کنترل کنید.

تمامی تنظیمات خانه هوشمند از طریق این مركز انجام می شود. اتصال به این دستگاه از طریق کامپیوتر، تبلت و موبایل امکان پذیر است.

 

 

بازدید : 321
کنترل کننده Home Center Lite
سایر محصولات ایران زی ویو iran zwave
^
ایران زی ویو iran zwave
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)