English

iranzwave.com

fibaro - zwzve - fibaro iran - iranzwave - fibaro in iran -iran zwave

ایران زی ویو iran zwaveایران زی ویو iran zwaveایران زی ویو iran zwave
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

سنسور حرکت

 

 

الهام گرفته از طبیعت

زیبایی از طبیعت نشات میگیرد و تکنولوژی پیشرفته از انسان. با الهام از باورهای مصر باستان، کوچکترین سنسور تشخیص حرکت و بی سیم دنیا با شکل چشم گربه طراحی و ساخته شد.

گربه ها برای سالها به دلیل دید خوب، شنوایی بالا و چالاکی خود به عنوان سمبل نگهبان انسانها و خانه ها بودند.

این سنسور تشخیص حرکت، به اندازه چشم گربه تیز بین است و به دلیل زاویه دید بیشتر قادر به دیدن چیزهایی است که ما آنرا نمی بینیم. زاویه دید باز تر با قدرت دید دورتر و چالاکی این سنسور نه تنها زندگی شما را راحتر بلکه آنرا امن تر نیز می کند.

بازدید : 561
سنسور حرکت
سایر محصولات ایران زی ویو iran zwave
^
ایران زی ویو iran zwave
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)