English

iranzwave.com

fibaro - zwzve - fibaro iran - iranzwave - fibaro in iran -iran zwave

ایران زی ویو iran zwaveایران زی ویو iran zwaveایران زی ویو iran zwave
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

سنسور چند کاره

 

 

این وسیله کوچک جدا از تشخیص حرکت، دمای محیط، شدت نور و لرزش را نیز تشخیص می دهد.

این چشم های مراقب همه چیز را تشخیص می دهند. اکنون شما هم بیشتر می بینید و بیشتر می دانید.

 

بازدید : 401
سنسور چند کاره
سایر محصولات ایران زی ویو iran zwave
^
ایران زی ویو iran zwave
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)